Bếp âu 4 OB 4FS họng cung cấp bởi công ty Á Âu Corp

Bếp âu 4 OB 4FS họng cung cấp bởi công ty Á Âu Corp

Bếp Âu 4 Họng, OB 4FS

– Hãng sản xuất:   BERJAYA (Malaysia)
– Model:                 OB 4FS
– Kích thước:         600×720+60×850 mm
– Năng lượng:        Gas
– Công suất:          80,000 Btu/Hr
– Trọng lượng:       56 kg