Bếp Âu 4 họng dùng gas Eagle GR4B

Bếp Âu 4 họng dùng gas Eagle GR4B

Giá gốc là: 15.420.000VND.Giá hiện tại là: 14.820.000VND.

✅ Thương hiệu : EAGLE
✅ Mã sản phẩm : ⭐ GR4B
✅ Kích thước : ⭐ 610x745x380mm
✅ Xuất xứ : USA
✅ Tiêu thụ gas : ⭐100,000 Btu/Hr
✅ Trọng lượng: ⭐ 57 kg