Bếp Chiên Phẳng Bề Mặt MSM – HP-1003

Bếp Chiên Phẳng Bề Mặt MSM – HP-1003

Bếp Chiên Phẳng Bề Mặt MSM – HP-1003

– Hãng sản xuất:   MSM (Malaysia)
– Model:                 HP-1003
– Kích thước:         610x760x350 mm
– Năng lượng:        220~240V 50/60Hz
– Công suất:           38.000 Btu