Kệ song 2 tầng treo tường

Kệ song 2 tầng treo tường

KỆ SONG 2 TẦNG TREO TRÊN TƯỜNG

– Nhãn hiệu: AUA
– Vật liệu: inox 304 POSCO
– Độ dày: 0.8~1.0mm
– Hàng mới

Kệ song 2 tầng treo tường, kệ song 2 tầng cho bếp, kệ song inox, kệ song 2 tầng, kệ inox 2 tầng, kệ 2 tầng inox 304, kệ bếp công nghiệp, giá 2 tầng cho bếp