Máy rửa chén đĩa để quầy

Máy rửa chén đĩa để quầy

Máy rửa chén đĩa để quầy Hobart  F500

Kích thước: 575x602x796 mm
Xuất xứ: America – Thương hiệu: Hobart
Tiêu thụ nước: 2.6L/Rack
Kích thước khay: 500×500 mm
Chiều cao hữu ích: 280 mm
Thời gian chu kỳ: 3 Pha 90 giây, 1 Pha 277 giây
Điện năng tiêu thụ: 3,63 kW
Nguồn Điện Có 2 loại: 1 Pha 220V và 3 Pha 380V
Racks / Hour: 3 Pha 40 Racks, 1 Pha 13 Racks.