Pallet nhựa VIETNAM PL01-LK

Pallet nhựa VIETNAM PL01-LK

  • Nhãn hiệu: Việt Nam
  • Model: PL01-LK
  • Kích thước : (1200 x 800 x 180) mm +/-2%
  • Trọng lượng : 18 +/-0.5 kg
  • Số đường nâng : 4
  • Tải trọng động : 1000 kg
  • Tải trọng tĩnh : 4000 kg