Tủ Mát Trưng Bày 3 Cánh Kính Berjaya – 3D/DF-SG-EV

Tủ Mát Trưng Bày 3 Cánh Kính Berjaya – 3D/DF-SG-EV

✅ Thương hiệu : ⭐Berjaya
✅ Mã sản phẩm : ⭐ 3D/DF-SG-EV
✅ Kích thước : ⭐1880x(710+20)x2060 mm
✅ Điện Thế: ⭐220V/50Hz/1P
✅ Công suất: ⭐1849 – 2043 W
✅ Trọng lượng: ⭐279 Kg
✅ Nhiệt độ: ⭐ -20ºC đến -14ºC
✅ Thể tích: ⭐1351 Lít