Bàn mát Berjaya 2 cánh kính quầy bar B2D/C4/600-SM

Bàn mát Berjaya 2 cánh kính quầy bar B2D/C4/600-SM

✅ Thương hiệu : ⭐Berjaya
✅ Mã sản phẩm : ⭐B2D/C4/600-SM
✅ Kích thước : ⭐1200x(600+20)x840 mm
✅ Điện Thế: ⭐220V
✅ Công suất: ⭐326 – 360 W
✅ Trọng lượng: ⭐134 kg
✅ Nhiệt độ: ⭐+1ºC đến +6ºC
✅ Thể tích: ⭐182L